Free songs
header_good

Parametry anten DVB-T

Parametry anten DVB-T

Właściwości anten DVB-T

antena_pokojowa_parametry

Właściwości anteny są opisywane parametrami podawanymi na stronach internetowych producentów, kartach katalogowych lub w instrukcjach obsługi oraz bezpośrednio na opakowaniach. Ich znajomość pozwoli na wstępne dobranie anteny do miejsca odbioru.


Omówmy teraz po kolei parametry najczęściej podawane przez producentów anten:

Pasmo anten DVB-T

Pasmo

Do 31 lipca 2013 roku zakończone zostanie nadawanie analogowe. Do tego czasu w niektórych województwach sygnał analogowy zostanie wyłączony, a w niektórych będą współistnieć oba. Jedną z zalet telewizji cyfrowej jest to, że kanały multipleksów DVB-T będą nadawane tylko w paśmie UHF.

Obecnie stacje telewizyjne są nadawane analogowo w kanałach o szerokości 8 MHz, głównie w paśmie UHF na IV i V zakresie, a nieliczne w paśmie VHF na zakresie III. Anteny do odbioru analogowego mogą odbierać różne pasma tylko VHF, tylko UHF lub oba jednocześnie (wtedy są nazywane szerokopasmowymi). Jeżeli mamy dobrą antenę szerokopasmową, nie należy jej wymieniać na nową. Sygnału telewizyjnego pozbawione zostaną tylko anteny na pasmo VHF, ale w tym paśmie jest planowane nadawanie radiofonii cyfrowej DAB.

Uwaga! Anteny telewizyjne DVB-T powinny odbierać tylko pasmo UHF, wtedy są one bardziej odporne na zakłócenia.

Zysk anten DVB-T

Zysk anteny

Jednym z najważniejszych parametrów jest zysk anteny (zmocnienie sygnału), określający, ile razy moc sygnału z anteny jest większa od mocy anteny wzorcowej, tzw. izotropowej, jeżeli są zasilane tą samą mocą. Zysk jest podawany w decybelach – dB lub dBi (względem anteny wzorcowej). Zysk anteny jest zależny od częstotliwości, dlatego w danych technicznych są zamieszczane charakterystyki graficzne zysku w funkcji częstotliwości lub odpowiadających im kanałów, co umożliwia sprawdzenie, jaki poziom sygnału będą miały odbierane stacje TV na konkretnych kanałach.


Najlepszy zysk anten DVB-T

charakterystyki-zysku-anteny

Małe proste anteny mają zwykle zysk na poziomie 3-8 dBi. Nadają się do odbioru programów w niewielkiej odległości od nadajnika (10-30 km). Większe, średniej klasy anteny mają zysk 10-15 dBi, co pozwala na odbiór sygnałów telewizyjnych w odległości 20-60 km. Najlepsze anteny z największą liczbą elementów (długość ok. 2 m) mają zysk rzędu 19 dBi, co pozwala na odbiór w odległości nawet 100 i więcej km od nadajnika dużej mocy.


Szerokość wiązki w antenach DVB-T

Szerokość wiązki

Właściwości kierunkowe określa charakterystyka promieniowania anteny, obejmująca wiązkę główną promieniowania i znaczne mniejsze wiązki tylne, nazywane listkami bocznymi i tylnymi.

Szerokość wiązki głównej określa kąt zawarty między kierunkami promieniowania w wiązce głównej, dla którego natężenie spada do 0,707 (-3 dB) swojej wartości. Z powodu trudności z wyrysowaniem modelu trójwymiarowego zazwyczaj do opisania charakterystyki promieniowania używa się dwóch względnie prostopadłych płaszczyzn. Podaje się wartości kątów określane w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Znajomość szerokości wiązki głównej pozwala szybko ocenić, czy antena jest dookólna czy kierunkowa.

charakterystyka-przestrzenna-anteny-kierunkowej

Promieniowanie przód/tył anten DVB-T

Promieniowanie przód/tył

W antenach profesjonalnych jest podawany stosunek promieniowania głównego do wstecznego, który charakteryzuje zdolność anteny do eliminowania zakłóceń. Podawana jest wartość w dB w stosunku maksymalnego natężenia wiązki głównej do maksymalnego natężenia największego listka bocznego. Im wartość jest większa, tym antena lepiej tłumi sygnały z kierunku przeciwnego i zakłócające. Liczba reflektorów wpływa na wartość stosunku promieniowania głównego do wstecznego.


Polaryzacja anten DVB-T

Polaryzacja

Polaryzacja anteny wskazuje, jak powinna być ustawiona antena w stosunku do powierzchni Ziemi (poziomo lub pionowo). Wynika to ze sposobu nadawania fal radiowych przez nadajniki – chodzi o to, aby fale z sąsiednich nadajników nie mogły się nakładać i zakłócać. Obie polaryzacje występowały przy nadawaniu analogowego sygnału telewizyjnego. Nadajniki DVB-T nadają sygnał tylko w polaryzacji poziomej, co wymaga ustawienia direktorów i reflektorów anteny poziomo do powierzchni ziemi.


Dopasowanie elektryczne anteny DVB-T do kabla

Dopasowanie elektryczne anteny do kabla – impedancja

Impedancja wejściowa jest jednym z ważniejszych parametrów anten. Określa dopasowanie anteny do linii zasilającej, jaką jest kabel koncentryczny. Anteny mają różną impedancję, np. dipol pętlicowy 300 Ω.


Liczba elementów anten DVB-T

Liczba elementów

W antenach kierunkowych wieloelementowych typu Yagi i podobnych do nich, np. logarytmicznych, podaje się liczbę elementów – są to głównie direktory. Liczba ta może wynosić kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet przekraczać 100. Im jest ich więcej, tym antena jest bardziej kierunkowa i ma większy zysk. To najprostszy sposób wybrania anteny o najlepszej kierunkowości.


antena-kierunkowa-elementowa

Uwaga! Istotnym problemem jest ocena wartości parametrów podawanych przez producentów. Producenci nie podają norm, według których wykonywane były pomiary. Walka konkurencyjna sprawia, że ich wyniki są często zawyżane. Jedyną możliwością weryfikacji, jak odbiera antena sygnał telewizyjny, jest sprawdzenie praktyczne.Wybór anteny DVB-T

Porównywanie parametrów anten DVB-T

Zestawienie parametrów w zależności od rodzaju anten – przykłady

Zamieszczamy orientacyjne wartości dla poszczególnych rodzajów anten. Jednak porównywanie parametrów jest pierwszym krokiem przy wyborze anteny. Praktycznie tylko zamontowanie anteny pozwoli sprawdzić, czy wybór był prawidłowy.


tabela-parametry-anten-dvb-t

Porada! Niektóre modele anten pokojowych DVB-T, głównie panelowe, są zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i mogą być instalowane wewnątrz pokoju lub na zewnątrz budynku. Jeśli jakość odbioru jest niezadowalająca w pokoju, zainstalowanie na zewnątrz znacznie poprawi jakość sygnału.RSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link