Free songs
header_good

Jaka antena DVB-T ?

Wybór anteny DVB-T

Wybór anteny naziemnej

antena-na-dachu

Wybór anteny nie jest prosty. Instalacja antenowa powinna być dobrana do lokalnych warunków odbioru. Należy uwzględnić kilka czynników.

Planując zakup anteny, należy określić:

 • • rozmieszczenie i kierunkowość nadajników TV względem miejsca odbioru
 • • moc nadajnika
 • • kanały, na jakich są nadawane multipleksy
 • • konfigurację terenu między nadajnikiem a anteną
 • • zabudowę (miasto, teren otwarty), zalesienie
 • • wysokość, na której planuje się zawieszenie anteny

Moce nadajników DVB-T

Zasięg anteny DVB-T

Moc nadajnika ułatwia określenie zasięgu odbioru

Im większa, tym zasięg jest większy. Należy też uwzględnić konfigurację terenu wokół domu – im jest on bardziej pofalowany, górzysty, zalesiony, tym większe będzie tłumienie sygnału. Optymalnie jest, gdy na drodze sygnału nie ma przeszkód, czyli anteny nadawcza i odbiorcza “się widzą”. Im wyżej zostanie umieszczona antena, tym warunki odbioru będą lepsze, dlatego najlepsze są dachy domów. W zwykłych warunkach odbiór sygnału ze stosunkowo niskiej wieży nadajnika miejskiego bez dodatkowych przeszkód blisko miejsca odbioru wymaga użycia anteny o możliwie dużym zysku – 15 dBi i więcej powinno wystarczyć. Ewentualnie tłumienie długiego kabla trzeba czasem zbilansować odpowiednim przedwzmacniaczem. Jednak głównymi czynnikami ograniczającymi zasięg są właśnie wysokość nadajnika i kulistość ziemi. Dlatego około 30 km to graniczna odległość. Dalej odbiór jest już bardzo trudny niezależnie od mocy i zysku anten. Jeśli natomiast nadajnik to wysoka wieża RTCN (radiowo-telewizyjne centrum nadawcze), np. 200-metrowa i nie ma żadnych przeszkód na trasie, nawet mała antena Yagi-Uda o zysku kilku decybeli lub siatkowa bez wzmacniacza może wystarczyć.


Większość potrzebnych informacji znajdzie się na stronie internetowej DVBTmap.eu, z wieloma narzędziami do określenia warunków odbioru. Zawiera ona mapy:

 • • nadajników w województwie i miejscowościach
 • • zasięgu multipleksu dla wybranego nadajnika
 • • najbliższych nadajników, z uwzględnieniem odległości od nadajnika, jego mocy ERP (Effective Radiated Power) i numerami kanałów multipleksów na wybranym obszarze.

Dodatkowe informacje na temat nadajników i multipleksów można poznać z szeregu list:

 • • nadajników i kanałów nadających dany multipleks w danej miejscowości
 • • multipleksów, z uwzględnieniem ich zawartości programowej
 • • nadajników nadających na danym kanale, z uwzględnieniem wartości mocy danego nadajnika ERP;
 • • kanałów i odpowiadającej im częstotliwości.

Nadajniki-DVB-T-w-Europie

Ogólna mapa nadajników pokazuje nadajniki w wybranym województwie, regionie. Po kliknięciu na ikonę nadajnika, pojawia się okno z podstawowymi informacjami o nadajniku, takimi jak współrzędne geograficzne, wysokość masztu. W praktyce pomocna jest też mapa najbliższych nadajników. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest ustalenie lokalizacji swojej anteny na mapie. Gdy pozycja jest ustawiona, mapa automatycznie wyświetla nadajniki spełniające warunek wybranej odległości, którą można zmieniać, jeśli w zaznaczonym obszarze nie ma nadajnika Obszar jest pokazany w niebieskim kole.

Można także określić numer kanału i moc nadajnika, które mają być wyświetlane. Znając parametry nadajników w najbliższej odległości od naszej lokalizacji, można sprawdzić ich mapę zasięgu. Mapa zasięgu pokazuje teoretyczny poziom sygnału dla wybranego kanału z określonego nadajnika. Kolorem zielonym pokazany jest obszar bardzo długiego odbioru, a żółtym na jego granicy. Można także sprawdzić, czy nadajnik ma charakterystykę promieniowania kierunkową czy dookólną. Jeżeli kolor zielony obejmie naszą lokalizację, to jest duże prawdopodobieństwo, że antena odbierze sygnał z nadajnika. Po określeniu najbliższych nadajników powinno się sprawdzić ukształtowanie terenu, które może być przyczyną problemów przy odbiorze sygnału. Narzędzie map distance umożliwia określenie konfiguracji terenu między nadajnikiem a miejscem odbioru. Wybierając z listy odpowiedni nadajnik oraz zaznaczając na mapie miejsce odbioru, określamy odległość oraz profil terenu między danymi punktami. Wyliczenie uwzględnia wysokość zawieszenia anteny na maszcie nadawczym. Wybrane miejsca są połączone niebieską linią. Każdy z punktów zawiera następujące informacje: odległość, azymut do kolejnego punktu i link pozwalający wygenerować profil terenu. Znając dokładną odległość od nadajnika i korzystając z tabeli, można wybrać wstępnie rodzaj anteny.

Uwaga! W miejscach zasłoniętych lasem, wysokimi budynkami, liniami wysokiego napięcia dobieramy anteny o wzmocnieniu znacznie większym, niż wynikałoby to z oceny odległości i terenu. Gwarantowany poziom sygnału TV według norm jest na wysokości 10 m, więc anteny najlepiej montować na dachach domów.

Należy decydować się na anteny mające jak najmniejszą liczbę układów dodatkowych. Optymalny zestaw to antena i symetryzator. Jeśli to możliwe, należy unikać wzmacniaczy, które wzmacniają także szumy. Większość problemów z odbiorem sygnału telewizji zniknie w momencie wyłączenia nadajników analogowych, ponieważ docelowe nadajniki DVB-T będą mogły pracować z pełną mocą. Anteny nie powinny mieć wzmacniacza, ponieważ wzmacniacz dopasowany do sygnału analogowego może przesterować duży sygnał z nadajników DVB-T, co utrudni odbiór obrazu.


Odbicia sygnałów antenowych od budynków

Odbicia od budynków mogą wzmacniać sygnał antenowy

Telewizyjny sygnał cyfrowy DVB-T jest bardziej odporny na zakłócenia i interferencje, nie ma zwielokrotnionych obrazów (tzw. duchów), które powstają w wyniku odbicia sygnałów od budynków, co było cechą analogowego sygnału telewizyjnego, a jakość obrazu programów TV z tego samego multipleksu jest porównywalna. Dobrą wiadomością dla posiadaczy anten w mieście jest fakt, że sygnał telewizyjny z modulacją cyfrową (DVB-T) może być wzmacniany w wyniku odbicia od budynków.

Z właściwości fal telewizyjnych modulowanych cyfrowo (modulacja OFDM) wynika, że sygnały odbite od budynku mogą się sumować z sygnałem podstawowym, poprawiając odbiór, a więc w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości odbioru sygnału bezpośredniego, sygnał odbity od ściany budynku może być równie dobry, a nawet lepszy. Dotyczy to także przeszkód terenowych. Bardzo ważna jest wysokość zawieszenia anteny. Czym wyżej znajdzie się anteny, tym lepiej. Wszelkie przeszkody terenowe znajdujące się pomiędzy obiektem nadawczym a anteną odbiorczą przesłaniające widok mają wpływ na jakość odbioru. W skrajnych wypadkach, gdy kierunek jest całkowicie pochłonięty, np. przez duży budynek, można spróbować skierować antenę w inną stronę i spróbować odebrać sygnał odbity od jakieś przeszkody terenowej.

Może dać to satysfakcjonujący odbiór – pamiętajmy, że w telewizji cyfrowej DVB-T odbite sygnały sumują się, poprawiając odbiór. Należy mieć świadomość, że odbiorniki analogowe i cyfrowe DVB-T inaczej reagują na warunki krytyczne odbioru. Jeżeli sygnał jest na granicy zasięgu, obraz z sygnału analogowego będzie bardzo zaszumiony, może zniknąć kolor. Przy odbiorze sygnału cyfrowego występuje tzw. efekt krawędziowy (edge) – obraz jest dobrej jakości albo go nie ma, a przy zakłóceniach pojawia się jego pikselizacja. Granica zerwania obrazu zależy nie tylko od anteny, ale także od głowicy odbiornika telewizyjnego.

Wybór anteny nie jest sprawą łatwą w razie potrzeby otrzymania dobrej jakości obrazu z różnych nadajników, z różnych pasm, w miastach i w górach. W krytycznych sytuacjach trzeba stosować zestawy anten, ale to już zadanie dla serwisów telewizyjnych. Decydując się na zakup telewizora za 3-4 tys. zł, warto zainwestować kilkaset złotych w dobrą antenę DVB-T, aby otrzymać zadowalający obraz i dźwięk.

Uwaga! Sprzedawca może tylko z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem doradzić klientowi rodzaj anteny, którą należy zastosować. Rzeczywisty montaż pokaże, czy wybór anteny był prawidłowy i osiągnięto zamierzony rezultat.Montaż anteny DVB-T

Praktyczne rady montażu anten DVB-T

Praktyczne rady dotyczące montażu anteny naziemnej

Anteny kierunkowe i siatkowe ze względu na swoje wymiary są dostarczane w elementach i wymagają złożenia, a więc są przeznaczone dla osób ze zdolnościami technicznymi i podstawową wiedzą o odbiorze sygnału telewizyjnego. Schematy rysunkowe umożliwiają ich montaż. Dokładne zamontowanie anteny decyduje, czy prawidłowo będzie odbierać sygnał telewizyjny. Istotne są także prawidłowe połączenie symetryzatora anteny z kablem koncentrycznym i zamocowanie złącza antenowego. Luz między złączem a kablem koncentrycznym może powodować przerwy w odbiorze sygnału lub wysunięcie ze złącza. Może tak się zdarzyć, że cienki miedziany drucik oplotu zewrze się podczas montażu z żyłą główną, co uniemożliwi odbiór sygnału telewizyjnego. Najłatwiejsze w instalacji są anteny wewnętrzne.

Anteny prętowe i panelowe mają kompaktową konstrukcję. Jedynie w wypadku anteny prętowej przykręca się ją do podstawy zawierającej symetryzator i wzmacniacz. Antena prętowa nie wymaga ustawienia ze względu na dookólną charakterystykę. Panelową antenę można próbować ustawić tak, aby sygnał był jak najsilniejszy.


Sprawdzenie instalacji antenowej

Sprawdź swoją instalację antenową

Kupując odbiornik DVB-T lub nowy telewizor, warto sprawdzić, czy domowa instalacja antenowa jest sprawna. Można to zrobić przy pomocy strony nr 791 telegazety kanału TVP2 lub TVP1, wyświetlającej stronę testową. Jeśli wyświetlają się na niej wszystkie symbole graficzne, to antena jest ustawiona prawidłowo. W niektórych modelach telewizorów i odbiorników DVB-T w menu instalacyjnym jest możliwość wykorzystania do tego celu wskaźnika poziomu sygnału, który ułatwi optymalne ustawienie anteny. Jeśli antena jest na balkonie, to można ustawić ją samemu. Do ustawienia jej na dachu lepiej wezwać instalatora, który dysponuje miernikiem poziomu sygnału.RSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link