Free songs
header_good

Pakiet CANAL+ w lokalnych sieciach kablowych

Osiedlowe sieci kablowe często spotykają się z zapytaniami abonentów o dodatkowe pakiety programów typu Premium. Wielu operatorów kablowych działających również w ramach spółdzielni mieszkaniowych lub stowarzyszeń, w bardzo tani sposób może użyć technologii platformy nc+ do wprowadzenia pakietu CANAL+ do swoich instalacji.

Przez wiele lat operatorzy kablowi w swoich stacjach czołowych używali analogowych skramblerów programów CANAL + i dostarczali swoim abonentom dekodery z kluczykiem. Ta technologia została kilka lat temu wycofana z eksploatacji, a w jej miejsce została udostępniona technologia cyfrowa bazująca na transmisji DVB-T i DVB-C., Bazując na wykorzystaniu ekonomicznej stacji czołowej COMPACT produkcji WISI Communications, firma DIOMAR opracowała sposób dystrybucji programów CANAL+ w technologii cyfrowej. Wdrożenie pakietu programów CANAL+ nie wymaga od operatora kablowego żadnych szczególnych działań, ani po stronie technicznej, ani po stronie sprzedaży. Firma DIOMAR, jako dystrybutor pakietu CANAL+ dla lokalnych sieci kablowych, służy pomocą w trakcie wdrożenia i całego okresu funkcjonowania pakietu CANAL+ w sieci kablowej. Naszym celem jest zapewnienie operatorowi jak najlepszego wsparcia technicznego i sprzedażowego, gdyż w ten sposób umożliwiamy elastyczny rozwój tej oferty w jego sieci kablowej. Dla abonentów są dostępne 3 pakiety programowe: pakiet Silver obejmujący programy Canal+ Family i Canal+ Family 2, pakiet Gold z dodatkowymi programami Canal+ Film i Canal+ Film 2 oraz pakiet Platinum zawierający również programy Canal+ i Canal+ Sport. Zróżnicowana oferta programowa pozwala na zaoferowanie abonentom 3 pakietów typu Premium w różnych cenach, a operator kablowy może elastycznie kształtować własną politykę sprzedaży tych pakietów programowych.

Wdrożone już w wielu sieciach kablowych rozwiązanie techniczne polega na transmodulacji programów CANAL+ z sygnału satelitarnego do DVB-C lub DVB-T, z zachowaniem szyfrowania stosowanego w transmisji satelitarnej . Do konwersji programów CANAL+ SD wystarczy jeden panel roboczy OH 85H (DVB-C) lub OH 88H (DVB-T) do stacji COMPACT. Jednocześnie ten sam panel pozwala na rozkodowanie kilku programów z pakietu tematycznego — np. MiniMini+ i PLANETE+ z transpondera 10.719 MHz oraz AleKino + i TeleToon+ z transpondera 10.892 MHz. Przykładowy zestaw programów w obu multipleksach cyfrowych został przedstawiony na rysunku:

Zasada-przetwarzania-programów-pakietu-CANAL+

Tak przetworzone programy z obu transponderów satelitarnych są dostarczane do abonentów. Większość sieci kablowych, które uruchomiły reemisję cyfrowego pakietu programów CANAL+ , używa technologii DVB-T. Wybór ten z jednej strony stanowi istotną oszczędność dla operatora kablowego, który nie musiał inwestować we własne dekodery DVB-C, a z drugiej strony pozwala abonentom w pełni wykorzystać funkcjonalność zakupionych telewizorów LCD z wbudowanymi tunerami DVB-T. Część operatorów wybrała technologię DVB-C, obsługiwaną przez nowsze modele telewizorów LCD.

Abonent, aby móc odbierać pakiet CANAL+, może skorzystać z różnych rozwiązań technicznych w zależności od tego, jakim telewizorem dysponuje. Posiadacze nowych odbiorników TV mogą zainstalować moduł GAM bezpośrednio w telewizorze. Jest to rozwiązanie eleganckie w swej prostocie i najwygodniejsze, gdyż abonent używa tylko pilota od telewizora do przełączania wszystkich programów TV. Natomiast właściciele analogowych telewizorów korzystają z zewnętrznego odbiornika DVB-T lub DVB-C, z zainstalowanym modułem GAM. Przykładowe konfiguracje sprzętu są przedstawione na rysunku:

Sposoby-odbioru-pakietu-CANAL+-przez-abonenta

Początkowo był wykorzystywany wyłącznie system kodowania SECA/Mediaguard i operatorzy kablowi udostępniali swoim abonentom karty Cyfra + z odpowiednio zmodyfikowanymi uprawnieniami. W ostatnich miesiącach, w wyniku fuzji platform cyfrowych n i Cyfra+ oraz ich przekształcenia w platformę nc+ , pojawiła się nowa możliwość techniczna wykorzystania systemu CONAX i tańszych modułów GAM. Pomijając jednak szczegóły techniczne różniące oba systemy dostępu warunkowego, sposób odbioru programów jest bardzo podobny – albo przy użyciu modułu GAM zainstalowanego w telewizorze, albo za pomocą zewnętrznego dekodera cyfrowego.

Abonenci posiadający nowy telewizor LCD również mogą korzystać z zewnętrznego dekodera cyfrowego. Stosowanie zewnętrznego odbiornika w połączeniu z cyfrowym telewizorem ma tę dodatkową zaletę, jaką jest możliwość nagrywania jednego programu podczas oglądania innego. Abonent może zaprogramować nagranie jednej audycji w odbiorniku cyfrowym, zaś na ekranie telewizora oglądać inny program.

Istotną cechą wdrożenia pakietu CANAL+ w prezentowanym rozwiązaniu jest wymóg posiadania przez abonenta odpowiedniego modułu GAM lub odbiornika cyfrowego z kartą dekodującą.

Najczęściej abonent musi kupić odpowiednie urządzenie, co z jednej strony wymaga poniesienia określonego wydatku i teoretycznie może ograniczać liczbę abonentów, jednakże z drugiej strony taki abonent nie będzie skłonny zbyt szybko zrezygnować z właśnie wykupionego pakietu programowego CANAL+, co w efekcie buduje długofalową relację abonenta z operatorem kablowym. Wprowadzenie do oferty modułów GAM w systemie CONAX istotnie obniżyło koszt niezbędnego wyposażenia technicznego dla abonenta, dzięki czemu pozyskiwanie nowych abonentów do zakupu pakietu CANAL+ stało się łatwiejsze.

Wdrożenie pakietu CANAL+ w wersji SD nie musi wymagać od operatora poniesienia jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych, o ile można wykorzystać istniejące wyposażenie stacji czołowej. Ewentualnie może zajść potrzeba zakupu jednego panelu roboczego do stacji COMPACT, który zrealizuje przetwarzanie programów w opisany wcześniej sposób. Operator kablowy może jednak zdecydować się na wdrożenie pakietu CANAL+ wyłącznie w jakości HD, gdyż opłaty licencyjne za programy w wersji SD i HD są takie same.

Uruchomienie reemisji pakietu programów CANAL+ HD będzie wymagać większej przepływności w kanałach cyfrowych DVB-C lub DVB-T. Przetwarzanie tych programów można zrealizować w taki sposób, że w każdym multipleksie cyfrowym zostaną umieszczone po dwa programy HD, a zatem będzie potrzebne utworzenie 3 multipleksów cyfrowych z tymi programami. W takim przypadku będzie potrzebne zastosowanie 1 lub maksymalnie 2 paneli roboczych do stacji COMPACT. Przedstawione powyżej informacje prezentują ogólny zarys proponowanego rozwiązania technicznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

0 Comments

Leave a Reply